การโฆษณา
JELOS: Distro ที่ไม่เปลี่ยนรูปสำหรับอุปกรณ์เกมพกพา

JELOS: Distro ที่ไม่เปลี่ยนรูปสำหรับอุปกรณ์เกมพกพา

เมื่อพูดถึง GNU/Linux Distributions Linuxverse เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านั้นมากมายเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันมากที่สุด การ...

ระบบปฏิบัติการ Zero Linux OS: การกระจายที่น่าสนใจคล้ายกับ Windows

ระบบปฏิบัติการ Zero Linux OS: การกระจายที่น่าสนใจคล้ายกับ Windows

แม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงที่พวกเราที่มักใช้ระบบปฏิบัติการแบบเปิดและฟรีที่ใช้ GNU/Linux Distributions มักจะใช้ระบบปฏิบัติการแบบเปิดและเสรี...