Cookie

Người Mexico. Ngoài GNU / Linux và hương vị FLOSS của vật lý, toán học và anime (khá là mọt sách). Tôi thích bánh quy, mặc dù đó không phải là nguồn gốc chính xác của nick của tôi.