Darkcrizt

Một người dùng Linux trung bình có niềm đam mê với công nghệ mới, người chơi game và yêu Linux. Tôi đã học, sử dụng, chia sẻ, thích thú và đau khổ kể từ năm 2009 với Linux, từ các vấn đề với sự phụ thuộc, sự hoảng loạn của hạt nhân, màn hình đen và vết rách trong quá trình biên dịch hạt nhân, tất cả đều nhằm mục đích học hỏi? Kể từ đó, tôi đã làm việc, thử nghiệm và đề xuất một số lượng lớn các bản phân phối trong đó yêu thích của tôi là Arch Linux, sau đó là Fedora và openSUSE. Không nghi ngờ gì nữa, Linux có ảnh hưởng lớn đến các quyết định liên quan đến cuộc sống học tập và công việc của tôi vì chính Linux đã khiến tôi quan tâm và hiện tại tôi đang hướng tới thế giới lập trình.