koratsuki

Bơi ở vùng biển Linux từ năm 2001-2002 với RedHat 7.2. Tôi đã xem qua rất nhiều bản phân phối, nhưng tôi dính mắc giữa Slackware và Debian. Tôi yêu thích dòng lệnh, phần mềm miễn phí và tất cả văn hóa lập dị liên quan. Friky deathmetalero, luôn là người đầu tiên giúp đỡ hoặc đưa ra ý tưởng, lập trình viên PHP và một chút Python. Người dùng Linux: 445535. Hiện là Kỹ thuật viên Điện tử và Quản trị Mạng.