pedrini210

Ing. Thợ điện. Nhà phát triển phần mềm đam mê Cơ sở dữ liệu, Trí tuệ kinh doanh và Khoa học dữ liệu. Nghệ sĩ piano và game thủ lúc rảnh rỗi. “Không có kiến ​​thức tự do, không hiểu được công việc và chức năng của máy móc, con người không thể tự do, không thể tự cai trị và sẽ mãi mãi là nô lệ.” - George Gurdjieff