3 පිළිබඳ ලිපි xemacs

අයදුම්පත්

සාමාන්‍ය සංකල්ප බෙදාහැරීම් අංශයේ වඩාත් විස්තරාත්මකව විස්තර කර ඇති පරිදි, සෑම ලිනක්ස් බෙදාහැරීමක්ම විවිධ වැඩසටහන් ස්ථාපනය කර ඇත ...

ලිනස් ටොවල්ඩ්ස්: ලිනක්ස් කිසි විටෙකත් නිදහස් මෘදුකාංග පදනමේ ව්‍යාපෘතියක් නොවීය

ලිනක්ස් හි නිර්මාතෘ පවසන්නේ දශක දෙකකින් ඔහුගේ සොයාගැනීම මෙහෙයුම් පද්ධතියක හදවත බවට පත්වූයේ කෙසේද යන්නයි ...