YxOS-P1: ሰፊውን እና እያደገ ያለውን የ Yandex ክፍት ምንጭ መመርመር - ክፍል 1

YxOS-P1: ሰፊውን እና እያደገ ያለውን የ Yandex ክፍት ምንጭ መመርመር - ክፍል 1

በዚህ የ ‹Yandex ክፍት ምንጭ› ላይ በተከታታይ በተከታታይ መጣጥፎች በዚህ የመጀመሪያ ክፍል ፣ ስለ ተከፈቱ ሰፋ ያሉ እና እያደገ ያለውን የክፍት መተግበሪያዎች ማውጫ ዳሰሳችንን እንጀምራለን ...

ማስታወቂያ
YOS-P1: ሰፊውን እና እያደገ ያለውን የያሁ ክፍት ምንጭን መመርመር - ክፍል 1

YOS-P1: ሰፊውን እና እያደገ ያለውን የያሁ ክፍት ምንጭን መመርመር - ክፍል 1

በዚህ የ ‹ያሁ ኦፕን ምንጭ› ላይ በተከታታይ በተከታታይ መጣጥፎች በዚህ የመጀመሪያ ክፍል ፣ ስለ ተከፈቱ ሰፋ ያሉና እያደገ ያለውን የክፍት መተግበሪያዎች ማውጫ ዳሰሳችንን እንጀምራለን ...

XOS-P1: ሰፊውን እና እየጨመረ ያለውን የ Xiaomi ክፍት ምንጭ - ክፍል 1 ን ማሰስ

XOS-P1: ሰፊውን እና እየጨመረ ያለውን የ Xiaomi ክፍት ምንጭ - ክፍል 1 ን ማሰስ

በዚህ የ ‹Xiaomi Open Source› ላይ በተከታታይ መጣጥፎች በዚህ የመጀመሪያ ክፍል ፣ ስለ ተከፈቱ ሰፋ ያሉ እና እያደጉ ያሉ የክፍት መተግበሪያዎች ማውጫ ዳሰሳችንን እንጀምራለን ...

የምድብ ድምቀቶች