ماکسول

کاربر مکزیکی Trisquel GNU / Linux با iceWM ، حرفه ای تنبل ، گیمر تا زمانی که به خاطر می آورد ، کاربر عادی پایانه ها ، گاهی قابل پیش بینی و گاهی اوقات نه چندان زیاد. او همچنین یک راهب فصلی از سوپ سنگ Dungeon Crawl Stone است.