Alexander ponce

Amante dos libros, debuxos e arte en xeral; fotografía, risas, cine, música e sobre todo, disfrutar e aprender constantemente cousas novas.