dd

dd: exemplos deste comando versátil

O comando dd en Linux é bastante coñecido e usado, pero non todo o mundo sabe todas as cousas que pode facer por vostede. Aquí tes algúns exemplos prácticos

Computación en nube: desvantaxes: a outra cara da moeda.

Os beneficios, vantaxes, vantaxes e outras características actuais e futuras da computación en nube contrastan cos aspectos negativos ou desvantaxosos da devandita tecnoloxía para o cidadán común, a sociedade na súa dimensión adecuada.