ធីណាថូលីដូ

ច្រើនជាងការឈ្លោះប្រកែកគ្នា, អ្នកត្រួតពិនិត្យបង្គោល; beatlemaniac ឆ្អឹងរឹង; កំណាព្យនៅពេលដែល muse វាយគាត់នៅលើក្បាល; អ្នករចនាក្រាហ្វិចដោយវិជ្ជាជីវៈ ៥% និងប្រពន្ធនិងម្តាយ ៩៤% ... នៅសល់ ១% នៃពេលវេលាដែលខ្ញុំប្រើដើម្បីបង្ហាត់ខ្លួន។