Булут аркылуу өз ара иштешүү: Ага кантип жетишүүгө болот?

Булут аркылуу өз ара иштешүү: Ага кантип жетишүүгө болот?

Булут аркылуу өз ара иштешүү: Ага кантип жетишүүгө болот?

Маалыматтык-коммуникациялык технологиялардын (АКТ) учурдагы өнүгүүсү заманбап дүйнөнү таңуулады, айрыкча, өз колдонуучуларынын (керектөөчүлөрдүн жана жарандардын) кызыкчылыгы үчүн мамлекеттик жана жеке жеке ишкердик, коммерциялык жана каржылык кызматтарды көрсөтүү чөйрөсүндө, Маалымат тутумдарынын (IS) уламдан-улам өз ара аракеттенишине болгон муктаждык.

Маалымат тутумдарынын өз ара иштешүү темасын курчап турган элементтердин ар бирин билүү жана толук түшүнүү, Булут (Интернет) аркылуу кадимки жана кесипкөй адам үчүн маанилүү, анткени уюмдар өз ара жана ушул программалар менен кызматтарды иштеп чыгууда өкмөттөр менен өз ара аракеттенүүсүн жана алардын ар бири менен интеграцияланышын, өз ара байланыш жана толуктоо, бул жарандардын көбүрөөк колдоосуна жана өз кезегинде баарынын жашоо сапатын жакшыртууга алып келет.

Булут аркылуу өз ара иштешүү: Мазмун 1

тааныштыруу

Маалыматтарды (маалыматтарды) жалпы жана ачык-айкын бөлүшүү мүмкүнчүлүгү, башкача айтканда, аны сактоо, иштетүү же бөлүштүрүүнү колдогон технологияга карабастан, Ал адамдын эволюциясы жана МКТнын өнүгүүсү башынан бери коштоп жүрөт. Адам жараткан бардык нерселер (каттар, сандар, убакыт бирдиктери) учурдагы ММКга чейин (Басма сөз, Радио, ТВ жана Интернет) баарлашууга, диалогго жана түшүнүккө жетүүнүн негизги максаты болуп саналат.

Ошондуктан, Маалымат алмашуу үчүн шарттарды (технологияларды, жабдууларды, платформаларды) өркүндөтүү же өркүндөтүү уюмдар үчүн дагы, юридикалык жактар ​​үчүн дагы, жалпысынан ар бир өлкө үчүн трансценденталдык аспект болушу керек.Мурунку чектөөлөрдү жана каталарды жеңген компьютердик чечимдерди иштеп чыгууга жетишүү үчүн. Айрым муктаждыктарга (талаптарга) негизделген технологиялык өнүгүүдөн келип чыккан чектөөлөр жана каталар, "Компьютер аралдары" пайда болду.

Компьютердик аралдар маалыматты натыйжасыз жана координациясыз иштетүү менен мүнөздөлөт, бул алардын ортосундагы өз ара аракеттенүүнү иш жүзүндө мүмкүн эмес кылат жана мисалы, мамлекеттин жол-жоболорун жаран бир эле жерде жүргүзө алат. Ушул себептен улам, мисалы, өкмөттөр жарандардын жана уюмдардын өз процедураларын онлайн режиминде жүргүзүүсү үчүн, мамлекеттин электрондук бирдиктүү терезелерин колдонууга киргизүүгө аракет кылышат. Жана уюмдар өз өнүмдөрүн жана кызматтарын башкалардыкына караганда көбүрөөк шайкеш жана универсалдуу кылууга умтулушат.

Дал ушул жерде өз ара иштешүү концепциясы ойнойт. Анча-мынча айырмачылыктар менен көптөгөн чечмелөөлөргө ээ боло турган, бирок көпчүлүк учурларда төмөнкүдөй түшүнүк берилет:

"МКТ тутумдарынын жана алар колдогон бизнес процесстердин маалыматтарды алмашуу мүмкүнчүлүгү жана маалымат менен билимди бөлүшүүгө мүмкүндүк берет". (ECLAC, Европа Бирлиги, 2007) (Людерс, 2004)

CONCEPTO

ISO / IEC 2382 Маалымат жана технология лексикасы өз ара иштешүү түшүнүгүн төмөнкүчө аныктайт:

"Колдонуучуга бул бөлүмдөрдүн уникалдуу мүнөздөмөлөрүн билүү зарылдыгы болбошу үчүн, ар кандай функционалдык бирдиктердин ортосунда байланышуу, программаларды аткаруу же маалыматтарды өткөрүү мүмкүнчүлүгү." (ISO, 2000)

Башкалар үчүн, айрыкча өкмөттүк же саясий деңгээлде, Өз ара иштешүү аныктамасы адатта төмөнкүчө аныкталат:

«ар башка жана ар кыл уюмдардын макулдашылган максаттар менен өз ара аракеттенүү мүмкүнчүлүгү. Өз ара аракеттенүү менен, уюмдар өз ара маалыматтык технологиялар тутумдарынын ортосунда маалыматтарды электрондук алмашуу жолу менен Институттар аралык процесстер аркылуу маалымат жана билим менен бөлүшөт ».

Адатта, өз коомдоруна системалуу түрдө мамлекеттик кызматтарды сапаттуу жана жакшыраак көрсөтүү үчүн өкмөттөрдүн изденүүсү деп чечмеленет (Жарандар жана уюмдар) Реестрди жөнөкөйлөтүү (Маалыматтык суроо-талаптардын же процесстердин кайталанышына жол бербөө үчүн) жана Бирдиктүү терезе (уюштуруучулук же министрлик тартипсиздиктен жана координациянын жоктугунан) принциптерин сактоо.

Булут аркылуу өз ара иштешүү: Мазмун 3

түрү

Айрым библиографиялар өз ара иштешүүнү 4 фазага же түргө бөлөт, алар:

Семантикалык өз ара иштешүү

Алмашылган маалыматтын так мааниси түшүнүктүү болушуна кам көрөт белгилүү бир транзакцияга катышкан бардык тиркемелер тарабынан бирдиктүү жана тутумдарга алынган маалыматты башка маалыматтык ресурстар менен айкалыштырууга жана аларды туура иштетүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Уюштуруучулук өз ара иштешүү

Бул бизнес максаттарын аныктоо, процесстерди моделдөө жана администрациялардын ортосундагы кызматташтыкты жөнөкөйлөтүү менен алектенет маалымат алмашууну каалаган жана ар кандай уюштуруу структуралары жана ички процесстери болушу мүмкүн. Ошондой эле колдонуучу коомчулугунун талаптарына негизделген жеткиликтүү, оңой идентификациялануучу, жеткиликтүү жана колдонуучуга багытталган кызмат көрсөтүүлөр.

Техникалык өз ара иштешүү

Техникалык маселелерди камтыйт (HW, SW, Telecom), компьютер тутумдарын жана кызматтарын өз ара туташтыруу үчүн зарыл, анын ичинде ачык интерфейстер, өз ара туташуу кызматтары, маалыматтарды интеграциялоо жана орто программалык камсыздоо, маалыматтарды көрсөтүү жана алмашуу, жеткиликтүүлүк жана коопсуздук кызматтары.

Өз ара иштешүүнү башкаруу

Мамлекеттер (Өкмөттөр) өз ара иштешүү процессине катышканда, бул фаза же тип ошол пайда болот ал өз ара иштешүү процесстерине катышкан өкмөттөр менен актерлордун ортосундагы макулдашууларга жана аларга кандайча жетүүгө болот. Башкаруу менен, мамлекеттик бийлик органдарында өз ара аракеттенүү стандарттарын орнотуу, алардын кабыл алынышын камсыз кылуу жана аларды практикада жүзөгө ашыруу үчүн мекемелерге керектүү уюштуруучулук жана техникалык мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу үчүн зарыл институционалдык негиздер болушу керек.

Булут аркылуу өз ара иштешүү: Мазмун 4

технологиялар

Өз ара иштешүү процессине жетишүү үчүн, айрыкча өкмөттүк деңгээлде, иштеп жаткан көптөгөн технологиялар бар. Алардын бири, адатта, пайдалануу болуп саналат Веб кызматтар (Веб кызматтар же WS), алардан башка эч нерсе жок тиркемелердин (Колдонмолордун) ортосунда маалымат алмашууга кызмат кылган протоколдордун жана стандарттардын жыйындысы.

WS ар кандай колдонмолордун ортосунда маалымат алмашууну жеңилдетет ар кандай программалоо тилдери менен иштелип чыккан жана ар кандай OS платформаларында аткарылган, ошондуктан алар Интернетке туташкан каалаган Түзмөктө, Жабдууда же Платформада көрсөтүлүшү мүмкүн. WS - бул тиркемелердин бири-бири менен Интернеттин жардамы менен баарлашуусунун жаңы жумушчу модели.

Алар өз ара иштешүү процессине баалуу пайда алып келет анткени ал Колдонмолорго, алардын мүнөздөмөлөрүнө жана аткаруучу платформасына карабастан, стандарттарды жана текстке негизделген протоколдорду түзүү аркылуу, мазмунга (Маалымат / Маалымат) жеткиликтүүлүктү жеңилдетүү жана анын иштешин туура түшүнүү аркылуу байланышууга мүмкүнчүлүк берет.

стандарттар

WS эң көп колдонулган стандарттардын арасында бизде төмөнкүлөр бар:

 • XML: XML (Кеңейтилүүчү белгилөө тили)
 • САМЫН: SOAP (Жөнөкөй объектке кирүү протоколу)
 • WSDL: WDSL (Веб кызматтарын сүрөттөө тили)
 • UDDI: UDDI (универсалдуу сүрөттөө, табуу жана интеграция)

түрү

WSтин белгилүү түрлөрүнүн катарына төмөнкүлөр кирет:

 • SOAP негизделген Веб кызматтар: SOAP стандартына ылайык келген жана алардын интерфейсинде WSDL колдонулган XML билдирүүлөрүн колдонушат.
 • ЭС АЛУУГА негизделген Веб кызматтар: Бул жөнөкөй же анчалык деле татаал эмес инфраструктураларда ишке ашыруу үчүн HTTP, URI, MIME колдонушат.

жыйынтыктоо

Мамлекеттик же жеке болсун, ар кандай тутумдардын өз ара иштешүүсүн издөө, же алардын ортосунда, социалдык же коммерциялык, артыкчылыктары жана артыкчылыктары жакшы деңгээлде өсүшү мүмкүн, жөнөкөй жаран үчүн, ошондой эле кесипкөй эксперт же мыкты ишкер же саясий лидер үчүн.

Макулдашууларды, процесстерди жана архитектураларды бир тектештирүү жетиштүү товарларды, продукттарды жана кызматтарды камсыз кылуу жана канааттандыруу мүмкүнчүлүгүн өркүндөтүшү мүмкүн, убакыттын, операциялардын же дал келбестиктин мүмкүн болгон каталарынын таасирин азайтуу.

Жогоруда айтылган позициялардын бардыгы өз ара иштешүү, баарына керектүү сапаттуу мамлекеттик жана жеке кызматтарды көрсөтүүнүн негизги элементи болуп саналат, натыйжалуу жана мүмкүн болушунча аз чыгым менен. Натыйжасыздыкты, кайталоолорду, нааразычылыктарды жана ал тургай ашыкча чыгымдарды азайтуу.

Жада калса айрым учурларда, маалыматтын жана пайдалуу функционалдык мүмкүнчүлүктөрдүн жогорулашына жетишүү, бир чөйрөдөн кыйла практикалык жана ишенимдүү жол менен, башкача айтканда, кыйла натыйжалуу, кирешелүү, ачык, коопсуз, жеке, ийкемдүү жана атаандаштыкка жөндөмдүү.


Макаланын мазмуну биздин принциптерге карманат редакциялык этика. Ката жөнүндө кабарлоо үчүн чыкылдатыңыз бул жерде.

Комментарий биринчи болуп

Комментарий калтырыңыз

Сиздин электрондук почта дареги жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар менен белгиленет *

*

*

 1. Маалыматтар үчүн жооптуу: Мигель Анхель Гатан
 2. Маалыматтын максаты: СПАМды көзөмөлдөө, комментарийлерди башкаруу.
 3. Мыйзамдуулук: Сиздин макулдугуңуз
 4. Маалыматтарды берүү: Маалыматтар үчүнчү жактарга юридикалык милдеттенмелерден тышкары билдирилбейт.
 5. Маалыматтарды сактоо: Occentus Networks (ЕС) тарабынан уюштурулган маалыматтар базасы
 6. Укуктар: Каалаган убакта маалыматыңызды чектеп, калыбына келтирип жана жок кыла аласыз.