Conkys: Neofetch колдонбош үчүн биздин Conkysди кантип өзгөчөлөштүрсө болот?

Conkys: Neofetch колдонбош үчүн биздин Conkysди кантип өзгөчөлөштүрсө болот?

Conkys: Neofetch колдонбош үчүн биздин Conkysди кантип өзгөчөлөштүрсө болот?

Кээ бир кумарлуу Linux колдонуучулары адатта, белгилүү бир күндөрү, айрыкча жума, белгилөө #DesktopDay сиздин топтун же жамааттын. Бул үчүн алар адатта а скриншот o скриншот (скриншот) жана аны көрсөт. Адатта, алар менен ачык терминалды камтыйт Neofetch, экранды алуу же дагы башка ушул сыяктуу техникалык маалыматтын эң чоң көлөмүн көрсөткөн Иштөө тутуму.

Жана көп болгондуктан, алар адатта бир же бир нечесин камтышат Конки ал жөнүндө жазуу столу, идеалы алардын айрымдарын мүмкүн болушунча көбүрөөк маалымат көрсөтүүгө ылайыкташтыруу, ошол эле маалымат. Демек, бул басылманын максаты ушул болот, башкача айтканда, айтылган нерсеге кандайча жетүүгө болорун көрсөтөт Персоналдаштыруу.

Conky Manager v2.4: Кантип конфигурациялоо керек

Бул жерде маалыматты кеңейтүүнү каалагандар экендигин белгилей кетүү керек Конки, атайын тиркеме жөнүндө Конки менеджериандан башка Neofetch, окуп бүткөндөн кийин төмөнкү мурунку адабияттарды окууну сунуштайбыз:

Окшош макала:
Conky Manager: Мониторинг виджеттерин оңой башкарыңыз

Окшош макала:
Neofetch: жабдууларыңыз жана тутумуңуз жөнүндө терминалдан маалымат алыңыз
Conkys: Жума күнү иш такта

Менин # Жумушчу Жумам

Conkys: Иш тактадагы виджеттер

Conkys деген эмне?

The Conkys уул кичинекей тиркемелер же программалар мүмкүнчүлүк берет дисплей жана / же мониторинг кандайдыр бир Операциялык Системанын Иш тактасындагы айрым маалыматтын же конфигурациянын параметрлеринин. While Конки менеджери а катары иштеген тиркеме болуп саналат Graphic front-end Conkys конфигурация файлдарын башкаруу. Ал Операциялык Системада орнотулган тиешелүү Conkys темаларын баштоо, токтотуу, изилдөө жана редакциялоо мүмкүнчүлүктөрүн берет.

Алар так ошондой Conkys конфигурация файлдары, биз керек өзгөртүүгө үйрөнүү биздин настройкаларга жетишүү үчүн.

Neofetch колдонуудан сактануу үчүн Conkysди кантип өзгөчөлөштүрсө болот?

Негизги максат ушул биздин X Конки эң жакын нерсе Neofetch, биз негизделген деп аталат Gotham. Көрсөтүлгөндөй кылып, биз төмөнкүдөй өзгөртүүлөрдү киргизебиз Конки менен уюштурулган төмөнкү оң бөлүгү-жылы заматта жогорку сүрөт:

1.- Header

use_xft yes
xftfont 123:size=8
xftalpha 0.1
update_interval 1
total_run_times 0

own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
own_window_colour 000000
own_window_argb_visual yes
own_window_argb_value 0

double_buffer yes
#minimum_size 250 5
#maximum_width 500
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no
default_color white
default_shade_color red
default_outline_color green
alignment bottom_right
gap_x 10
gap_y 10
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 1
override_utf8_locale yes
use_spacer yes

minimum_size 0 0
TEXT

2.- Жогорку бөлүгү: Маалыматтык текст + Дата / Убакыт

${offset 30}${color EAEAEA}${font GE Inspira:pixelsize=12}**************** BLOG DESDELINUX: https://blog.desdelinux.net ***************${font}
${offset 30}${color EAEAEA}${font GE Inspira:pixelsize=12}************************ MilagrOS GNU/Linux - AMD64 ************************${font}
${offset 30}${color EAEAEA}${font GE Inspira:pixelsize=12}******************** ${time %A => %I:%M} - ${time %d} / ${time  %B} / ${time %Y} *******************

3.- Борбордук бөлүгү: Программа жөнүндө

${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}Distro GNU/Linux: ${offset 12}$color${exec DISTRO=$(cat /etc/lsb-release | grep PRETTY_NAME | sed 's/PRETTY_NAME=//' | sed 's/"//g') ; echo $DISTRO}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}Base GNU/Linux: ${offset 12}$color${exec BASE=$(cat /etc/os-release | grep PRETTY_NAME | sed 's/PRETTY_NAME=//' | sed 's/"//g') ; echo $BASE}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}Nombre Producto: ${offset 12}$color${exec PRODUCTNAME=$(cat /sys/devices/virtual/dmi/id/product_name) ; echo $PRODUCTNAME} ${color FFA300}Versión Producto: ${offset 12}$color${exec PRODUCTVERSION=$(cat /sys/devices/virtual/dmi/id/product_version) ; echo $PRODUCTVERSION}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}Paquetería APT/DPKG: ${offset 12}$color${exec NUMEROPAQUETESDPKG=$(dpkg-query -Wf '${Installed-size}\t${Package}\n' | awk '{print $1}' | wc -w ) ; echo $NUMEROPAQUETESDPKG} ${color FFA300}Versión Shell: ${offset 12}$color${exec BASHVERSION=$(bash --version | grep "GNU bash" | awk '{print $4}') ; echo $BASHVERSION}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}Entorno-Escritorio (DE): ${offset 12}$color${exec TIPODE=$(echo $XDG_CURRENT_DESKTOP) ; echo $TIPODE} ${color FFA300}Gestor-Ventanas (WM): ${offset 12}$color${exec TIPOWM=$(wmctrl -m | grep "Name" | awk '{print $2}') ; echo $TIPOWM}

4.- Төмөндө: жабдык жөнүндө

${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}HD ${offset 12}$color${fs_free /} / ${fs_size /}${offset 12}${color FFA300}RAM ${offset 12}$color$mem / $memmax ${color FFA300}CPU ${offset 12}$color${cpu cpu0}%
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}USER ${offset 12}$color${user_names} ${offset 12}${color FFA300}KERNEL ${offset 9}$color$kernel ${offset 12}${color FFA300}UPTIME ${offset 9}$color$uptime
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}PC ${offset 12}$color$nodename ${offset 12}${color FFA300}BATTERY ${offset 9}$color${battery_percent BAT0}% ${color FFA300}R. MONITOR ${offset 12}$color${execi 60 xdpyinfo | sed -n -r "s/^\s*dimensions:.*\s([0-9]+x[0-9]+).*/\1/p"}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}CARD VIDEO ${offset 12}$color${exec lspci -v | grep "VGA" | cut -d " " -f05} ${color FFA300}CACHE VIDEO ${offset 12}$color${exec lspci -v -s `lspci | awk '/VGA/{print $1}'` | sed -n '/Memory.*, prefetchable/s/.*\[size=\([^]]\+\)M\]/\1/p'} ${offset 12} ${color FFA300}DRIVER ${offset 12}$color${exec lspci -nnk | grep -i vga -A3 | grep 'in use' | cut -d " " -f05}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}CPU Tipo ${offset 12}$color${exec grep "model name" /proc/cpuinfo | sed q | cut -d ":" -f 2 | awk '{print $0}'}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}CPU Núcleos${offset 12}$color${exec grep "processor" /proc/cpuinfo | sort -r | sed q | awk '{print $3}'}+1 ${offset 12}${color FFA300}CACHE CPU ${offset 12}$color${exec grep "cache size" /proc/cpuinfo | sed q | cut -d ":" -f 2 | awk '{print $0}'} ${offset 12}${color FFA300}A-3D ${offset 12}$color${exec glxinfo | grep "direct rendering: Yes" | awk '{print $3}'}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}GPU Marca ${offset 12}$color${exec FAB_GPU=$(lspci -v | grep "VGA compatible controller" | awk '{print $5}' ) ; echo $FAB_GPU} ${color FFA300}GPU Modelo ${offset 12}$color${exec MOD_GPU=$(lspci -v | grep "VGA compatible controller" | awk '{print $7,$8,$9}' ) ; echo $MOD_GPU}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}LAN $color${addr eth0} ${color FFA300}WLAN $color${addr eth0} ${color FFA300}GSM $color${addr eth0}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}UP-LAN $color${upspeed eth0} ${color FFA300}DOWN-LAN $color${downspeed eth0} ${color FFA300}T-UP $color${totalup eth0} ${color FFA300}T-DOWN $color${totaldown eth0}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}UP-WLAN $color${upspeed wlan0} ${color FFA300}DOWN-WLAN $color${downspeed wlan0} ${color FFA300}T-UP $color${totalup wlan0} ${color FFA300}T-DOWN $color${totaldown wlan0}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}UP-GSM $color${upspeed ppp0} ${color FFA300}DOWN-GSM $color${downspeed ppp0} ${color FFA300}T-UP $color${totalup ppp0} ${color FFA300}T-DOWN $color${totaldown ppp0}
${offset 30}${color EAEAEA}${font GE Inspira:pixelsize=12}*******************************************************************************${font}${voffset 30}

Көрүнүп тургандай, бул жана бардыгы конфигурация файлдары кандайдыр КонкиАлар статикалык же динамикалык маалыматтарды же баалуулуктарды чыгарып, чагылдырган буйруктардын же буйрук буйруктарынын натыйжасынан башка эч нерсе эмес. The артыкчылык менен кийүү менен Neofetch ордуна Conky баалуулуктарды Интернеттен көрүүгө болот жана терминалды ачуунун кажети жок, ал эми зыян ачык болсо дагы, аны колдонууга жакын RAM жана CPU кээ бир компьютерлерде баалуу болушу мүмкүн.

Макаланын корутундусу үчүн жалпы сүрөт

жыйынтыктоо

Биз муну үмүттөнөбүз «пайдалуу кичинекей билдирүү« боюнча «Conkys», ошол Иш тактадагы виджеттер аларды колдонууну жана жекелештирүүнү канчалык жактыргандыгыбызды, башкалар менен катар, аларды өзүбүздө көрсөтөбүз скриншоттор биз белгилеген күндөр «DiaDeEscritorio»; жалпы кызыкчылыгы жана пайдалуулугу чоң «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» жана тиркемелеринин эң сонун, гигант жана өсүп жаткан экосистемасынын жайылышына чоң салым кошту «GNU/Linux».

Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, ар дайым баш тартыңыз Онлайн китепкана Кой OpenLibra y jedit окуу китептер (PDF) ушул темада же башкаларда билим чөйрөлөрү. Азырынча бул сизге жакса «publicación», аны бөлүшүүнү токтотпо башкалар менен, сиздин Сүйүктүү веб-сайттар, каналдар, топтор же жамааттар коомдук тармактардын, артыкчылыктуу эркин жана ачык Mastodon, же коопсуз жана жеке сыяктуу телеграмма.


Макаланын мазмуну биздин принциптерге карманат редакциялык этика. Ката жөнүндө кабарлоо үчүн чыкылдатыңыз бул жерде.

Комментарий биринчи болуп

Комментарий калтырыңыз

Сиздин электрондук почта дареги жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар менен белгиленет *

*

*

  1. Маалыматтар үчүн жооптуу: Мигель Анхель Гатан
  2. Маалыматтын максаты: СПАМды көзөмөлдөө, комментарийлерди башкаруу.
  3. Мыйзамдуулук: Сиздин макулдугуңуз
  4. Маалыматтарды берүү: Маалыматтар үчүнчү жактарга юридикалык милдеттенмелерден тышкары билдирилбейт.
  5. Маалыматтарды сактоо: Occentus Networks (ЕС) тарабынан уюштурулган маалыматтар базасы
  6. Укуктар: Каалаган убакта маалыматыңызды чектеп, калыбына келтирип жана жок кыла аласыз.