сурталчилгаа
DevOps-ийн эсрэг програм хангамжийн инженер: Өрсөлдөгчид эсвэл хамтран ажиллагсад уу?

DevOps-ийн эсрэг програм хангамжийн инженерүүд: Өрсөлдөгчид эсвэл хамтран ажиллагсад уу?

Үе үе, бид ерөнхийдөө мэдээллийн технологийн нийгэмлэгт чухал сэдвүүдийг нийтэлдэг бөгөөд үүний цэвэр хамрах хүрээг өөрчлөхийн тулд…

Ангиллын онцлох үйл явдал