لوئس لوپز

برنامه کونکي څوک چې لینکس او د دې توزیع څخه خوند اخلي ، دومره ډیر چې دا زما د ورځې لپاره یو څه بنسټیز شوی. هرکله چې د لینکس اساس ډیسټرو بهر راشي ، زه نشم کولی د دې هڅه کولو لپاره انتظار وکړم ، او په بشپړ ډول دې پوه شم.

لوئس لوپیز د اپریل د 161 راهیسې 2018 مقالې لیکلي دي