జార్జిమంజర్రెజ్లెర్మా

ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కన్సల్టెంట్, వెబ్ డిజైనర్ మరియు ప్రోగ్రామర్, బిజినెస్ సొల్యూషన్స్ (CRM / ERP) మరియు ఇండస్ట్రియల్ అండ్ సిస్టమ్స్ ఇంజనీర్.