Luigys toro

Tôi thích đắm mình trong thế giới Linux, chuyên sử dụng các bản phân phối của nó, đặc biệt là những bản dành cho doanh nghiệp. Quyền Tự do của Quy tắc tỷ lệ thuận với Sự phát triển của một Tổ chức. Đó là lý do tại sao Linux là một hệ thống không thể vắng mặt trong ngày của tôi.

Luigys Toro đã viết 368 bài báo kể từ tháng 2015 năm XNUMX