דיאזפאן

מהנדס, דברן, שנוי במחלוקת. שמח לחשב משתמש עם Kde.

דיאזפאן כתב 140 מאמרים מאז מרץ 2012