nano

Quasi teknik kompjuteri që e do Linux dhe teknologjitë falas në përgjithësi. Unë e dua Javascript dhe pjesën e përparme. Acid nga natyra, gjysmëperëndi në DesdeLinux dhe një dëmtues i pandërprerë i gjithçkaje që lidhet me Adobe, Oracle dhe (natyrisht) Java. Aktualisht i vendosur në Venezuelë, ekspert për të bërë asgjë, duke luajtur dota, duke studiuar dhe duke folur elvish nga Tolkien.