Μάιος 2023: GNU/Linux News Event of the Month

Μάιος 2023: GNU/Linux News Event of the Month

Μια μικρή περίληψη της ενημερωτικής εκδήλωσης σχετικά με το GNU/Linux, το Ελεύθερο Λογισμικό και τον Ανοιχτό Κώδικα, για αυτόν τον μήνα Μάιο 2023.

Απρίλιος 2023: GNU/Linux News Event of the Month

Απρίλιος 2023: GNU/Linux News Event of the Month

Μια μικρή περίληψη της ενημερωτικής εκδήλωσης σχετικά με το GNU/Linux, το Ελεύθερο Λογισμικό και τον Ανοιχτό Κώδικα, για αυτόν τον μήνα Απρίλιο 2023.

Φεβρουάριος 2023: GNU/Linux News Event of the Month

Φεβρουάριος 2023: GNU/Linux News Event of the Month

Μια μικρή περίληψη της ενημερωτικής εκδήλωσης σχετικά με το GNU/Linux, το Ελεύθερο Λογισμικό και τον Ανοιχτό Κώδικα, για αυτόν τον μήνα Φεβρουάριο 2023.

Ιανουάριος 2023: GNU/Linux News Event of the Month

Ιανουάριος 2023: GNU/Linux News Event of the Month

Μια μικρή περίληψη της ενημερωτικής εκδήλωσης σχετικά με το GNU/Linux, το Ελεύθερο Λογισμικό και τον Ανοιχτό Κώδικα, για αυτόν τον μήνα Ιανουάριο 2023.